FAQ

Kom ihåg att du alltid kan ladda ner hela användarhandboken under menyn: Manualer

Innan strömmen kan slås på måste spabadet fyllas med färskt, rent vatten. Har du kommunalt vatten kan du oftast fylla på det i spaet utan något förfilter. Om vattnet är kalkhaltigt, eller innehåller jord måste du fylla på vattnet genom ett förfilter. Förfiltret kan köpas i webbutiken eller i någon av våra fysiska butiker. Se hemsidan.

Var fyller du på vatten?
Vattenpåfyllning görs genom att vattenslangen förs in rakt i hålet där filtret sitter. North Sea Spas kommer med två pappersfilter.
För att komma till dessa, gör följande:
1. Lossa skruven som håller filtergallret (använd ett mynt eller en skruvmejsel om det inte lossnar för hand)
2. Dra gallret rakt upp
3. Ta bort gallret ovanför filtret
4. Skruva loss och ta bort båda filtren

Sätt in spetsen på vattenslangen i hålet/röret och sätt på vattnet.
När det är ca. halvfullt med vatten i spaet flytta sedan över slangen till det andra hålet/röret. North Sea Spas kommer med ett nivåmärke i spaet som talar om hur högt man ska fylla. Fyll inte på med vatten som är över 40 grader eftersom det kan skada spaet.
När du har fyllt på vatten, sätt tillbaka filtret, slå på strömmen och kontrollera att allt är ok, tillsätt sedan 2 matskedar Spa-klor. Detta resulterar i en chockklorering som dödar de bakterier som kan finnas i vattnet under uppvärmningsperioden.

All strömanslutning av North Sea Spas måste göras av en auktoriserad elektriker!
För säker drift av spabadet bör strömmen till badet gå på en separat säkerhetskurs och inte tillsammans med andra saker i huset eller trädgården.
Spabadet ska anslutas till en kurs med godkänd jordfelsbrytare. Om en ny kurs sätts upp rekommenderar vi att en säkerhetsbrytare monteras på kursen. Standardlayouten för spaet är programmerad så att systemet bryter strömmen till värmeelementet vid start av en eller flera jetpumpar. Om säkerhetsgraden är tillräckligt stor kan spaet programmeras om så att elementet värms upp samtidigt som jetpumpar går. Detta ger en värmeeffekt vid långvarigt bad.

OBS! Strömmen till spaet ska aldrig slås på förrän spaet är fyllt med vatten.

Alternativen för strömanslutning är:
230v enfas och 400v (3fas + N + J)
Modellerna Air, Surf, Breeze, Storm kan alla gå på en enda enfas långsam 16A-bana. Wave och Wind bör ha minst 20 ampere kurser.

Säkringskurs för 1 fas 230v anslutning och med värme samtidigt:
Air 20A långsam säkring
Surf, Breeze, Storm, Wave och Wind 25A långsam säkring

Säkringskurs vid 400V 3-fas system

Här håller det med 16A kurs.
Att ansluta ett sådant system kräver att man tar bort några ledningar och gör några ändringar i kontrollboxen. Alla kopplingsscheman finns på insidan av locket och längre fram i denna manual.

Ändra visningen av temperatur från Fahrenheit till Celsius eller vice versa

Tryck på WARM, temp börjar blinka, tryck på MENU tills PREF visas i displayen
Tryck på WARM och F / C visas.
Tryck på WARM för att växla mellan F och C.
Tryck på MENU för att bekräfta och skärmen återgår till PREF.
Vänta i cirka 30 sekunder och huvudskärmen är tillbaka

Spalås och temperaturändring (PDF öppnas i separat fönster)